Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI)

De DHI-regeling is een subsidieregeling voor Nederlandse ondernemers die internationaal willen ondernemen. Het biedt financiële ondersteuning voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten in het buitenland.

DHI regeling in het kort

Heb je ambities om je bedrijf te laten groeien en uitbreiden naar buitenlandse markten? Of wil je gaan investeren in een onderneming in het buitenland? De subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) biedt je de mogelijkheid om je internationale ambities waar te maken.

Voorwaarden DHI subsidie

Om in aanmerking te komen voor de DHI-subsidie, dient er eerst een quickscan te worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO beoordeelt de quickscan op passendheid bij de regeling en de kans van slagen en brengt een advies uit. Op basis van dit advies besluit je of je een volledige aanvraag indient. Aanvragen kunnen worden ingediend voor één van de 3 modules: demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsprojecten.
Het minimale subsidiebedrag voor een DHI-project is € 25.000, met subsidiabele projectkosten van minimaal € 50.000. De maximale subsidie voor een demonstratieproject is € 200.000 per project, en voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Een aanvraag indienen

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, zolang er budget beschikbaar is. Voor 2024 is er in totaal € 8,5 miljoen beschikbaar voor de DHI-regeling, waarvan € 4 miljoen voor DGGF-landen en € 4,5 miljoen voor de overige landen. Je aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van formele en inhoudelijke criteria. Als de aanvraag aan alle criteria voldoet, komt je in aanmerking voor subsidie. Neem contact met ons op om je project door te spreken met een van onze adviseurs.

Advies

Wilt u graag een afspraak maken om een aanvraag in te dienen of wilt u gewoon wat meer weten over hoe wij u bij een aanvraag kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button en we helpen u graag.