Subsidies

Het subsidielandschap is erg omvangrijk en bestaat uit vele regionale, provinciale, landelijke en Europese regelingen. Onderstaand een overzicht van een aantal van deze subsidieregelingen. Dit overzicht is verre van uitputtend, maar geeft een overzicht van enkele populaire regelingen. Benieuwd welke subsidies er voor jouw bedrijfsactiviteiten of investeringsplannen zijn? Wij helpen graag om met een uitgebreide subsidiescan de interessante regelingen in kaart te brengen. Neem hiervoor contact met ons op!

MIT Regeling – Haalbaarheid

De regeling bestaat uit meerdere subsidie instrumenten en is een regeling die samenwerking tussen ondernemers en innovatie stimuleert.

SDE++

De stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie is een subsidie voor grootschalige duurzame energie productie.

Innovatiebox

Middels de Innovatiebox wordt het deel van de winst die toe te schrijven is aan de innovatie (ticket is de WBSO) tegen een lager vpb tarief belast.

Tel mee met taal

Deze subsidie is er op gericht laaggeletterdheid te voorkomen of te verminderen door ondernemers te stimuleren om te investeren in scholing.

DHI-regeling

De regeling is erop gericht ondernemers die buitenlandse markten willen betreden te helpen dit mogelijk te maken.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Fiscale subsidieregeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en/of de toepassing van duurzame energie.

WBSO Subsidie

Het doel van de WBSO is om risicovolle ontwikkeltrajecten aantrekkelijker en sneller te maken door een deel van deze ontwikkelkosten als subsidie te verlenen. 

Praktijkleren

Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een leerling of student. 

Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. 

SLIM Subsidie

Subsidie voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen van werknemers.