Energie-Investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming. Door deze fiscale subsidieregeling leveren duurzame investeringen jou als ondernemer dubbel voordeel op. Niet alleen bespaar je op de energiekosten, je betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Mogelijk komt jouw investering in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek

Schaf je een bedrijfsmiddel aan dat aan de energieprestatie-eisen voldoet? Dan mag je naast de gebruikelijke afschrijving een extra bedrag van 40% van de in aanmerking komende kosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert een netto belastingvoordeel op van ongeveer 10%.

Aanvragen energie-investeringsaftrek

Een aanvraag moet uiterlijk binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan worden ingediend. Het is dus zaak tijdig je aanvraag in te dienen! Aanvragen mogen het gehele jaar door worden ingediend. Wij kunnen helpen om de juiste inschatting te maken en ontzorgen je in de uitvoering van het gehele subsidietraject.

Advies

Wilt u graag een afspraak maken om een aanvraag in te dienen of wilt u gewoon wat meer weten over hoe wij u bij een aanvraag kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button en we helpen u graag.