De Innovatiebox

Middels de Innovatiebox wordt het deel van de winst die toe te schrijven is aan de innovatie (ticket is de WBSO) tegen een lager vpb tarief belast.

Innovatiebox in het kort

De Innovatiebox is een fiscale regeling die Nederlandse bedrijven stimuleert om te investeren in innovatie. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om een lagere vennootschapsbelasting te betalen over winsten die voortkomen uit innovatieve activiteiten.

Voorwaarden Innovatiebox

Om in aanmerking te komen voor de Innovatiebox moeten bedrijven voldoen aan een aantal voorwaarden. Er moet sprake zijn van een octrooi, kwekersrecht, S&O-verklaring (WBSO beschikking) of een vergelijkbaar recht. Ook moet het intellectueel eigendom binnen de onderneming zijn ontwikkeld en moet het bedrijf kunnen aantonen dat er substantieel is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het innovatieve product of proces.

Een aanvraag indienen

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kom je in aanmerking voor de Innovatiebox. Hierbij moet worden aangegeven welke innovatieve activiteiten er zijn verricht en wat de omvang van de winsten zijn die voortkomen uit deze activiteiten. De Belastingdienst beoordeelt de aanvraag en kan besluiten om de Innovatiebox toe te kennen. Je profiteert dan van een een lagere vennootschapsbelasting over deze winsten, waardoor er meer financiële ruimte ontstaat om te investeren in verdere innovatie. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Advies

Wilt u graag een afspraak maken om een aanvraag in te dienen of wilt u gewoon wat meer weten over hoe wij u bij een aanvraag kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button en we helpen u graag.