Subsidieregeling Praktijkleren

Ondernemers die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die je maakt voor de begeleiding van een student of leerling en loopt op tot € 2.700 per student. 

Deze subsidieregeling richt zich vooral op:

 1. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
 2. Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
 3. Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie 

Voorwaarden VMBO

 • Je bent een erkend leerbedrijf. 
 • De leerling zit in het derde of vierde jaar en gaat wekelijks naar school. 
 • Het buitenschools praktijkgedeelte omvat voor het leerwerktraject minimaal 640 klokuren en maximaal 1.280 klokuren per schooljaar. Dit is verdeeld over 40 weken. 

Voorwaarden MBO-BBL

 • De opleiding is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleiding (Crebo). 
 • De opleiding moet minimaal 200 theorie- of lesuren hebben. 
 • Deze lessen worden gegeven door docenten van een ROC of erkende mbo-instelling. 
 • Er worden minimaal 610 praktijkuren gemaakt bij uw bedrijf. 

Voorwaarden HBO

 • De opleiding is opgenomen in een van deze domeinen; techniek, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij of landbouw en natuurlijke omgeving van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). 
 • De leerling volgt een duaal- of deeltijdopleiding. 
 • De leerling moet minimaal 42 weken begeleidend in dienst zijn bij jouw bedrijf. 

Voorwaarden promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) 

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor privaatrechtelijke rechtspersonen. Dit houdt in dat bijzondere universiteiten met daaraan verbonden academische ziekenhuizen of onderzoeksorganisatie niet in aanmerking komen.
 • De promovendus of toio moet 12 maanden onderzoek doen.
 • De promovendus of toio moet een arbeidscontract hebben van 36 uur.per week om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen. 

Advies

Wilt u graag een afspraak maken om een aanvraag in te dienen of wilt u gewoon wat meer weten over hoe wij u bij een aanvraag kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button en we helpen u graag.