9 belangrijke subsidieregelingen die je niet mag missen!

Het subsidielandschap is omvangrijk en continu in beweging. Dit zorgt voor een uitdaging om volledig op de hoogte te blijven. Daarom hier een overzicht van 9 belangrijke subsidieregelingen die je niet mag missen voor 2024, specifiek gericht op duurzaamheid.

1. Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI): Subsidie voor CO2-besparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. Een mooie kans voor substantiële duurzaamheidsinvesteringen!
Status: Open voor aanvragen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Einddatum: 31 januari 2025.

2. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Steun voor projecten die demonstreren hoe klimaattechnologieën commercieel toegepast kunnen worden.
Status: Open voor aanvragen, beoordeling op volgorde van binnenkomst.
Einddatum afhankelijk van de call, 25 juni, 29 augustus of 1 november 2024.

3. Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE): Gericht op innovaties die bijdragen aan een economie zonder afval, waar alles draait om hergebruik en recycling.
Status: Open voor aanvragen, tender.
Einddatum: 15 augustus 2024.

4. Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): Deze subsidie komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
Status: Opent binnenkort.
Einddatum: 3 juni 2024.

5. Energie-investeringsaftrek (EIA): Profiteer van belastingvoordeel wanneer je investeert in energiebesparende technologie en duurzame energie.
Status: Open voor aanvragen.
Einddatum: Aanvragen binnen 3 maanden na opdrachtgunning.

6. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor investeringen in milieuvriendelijke technieken. Zoals grondstofbesparing en gecertificeerde bouw (o.a. BREEAM-NL en GPR gebouw).
Status: Open voor aanvragen
Einddatum: Aanvragen binnen 3 maanden na opdrachtgunning.

7. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): Verminder uw R&D-kosten met deze fiscale aftrek.
Status: Open voor aanvragen.
Einddatum: 30 september 2024 voor aanvragen voor 2024 en 20 december 2024 is de deadline voor aanvragen die vanaf 1 januari 2025 willen starten.

8. MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten: Stimuleert samenwerking tussen MKB-ondernemers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Status: Opent 11 juni 2024, tender.
Einddatum: 17 september 2024.

9. Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH): Ondersteuning voor verhuurders die investeren in het aardgasvrij maken van huurwoningen.
Status: Open voor aanvragen, wie het eerst komt, het eerst maalt.
Einddatum: 31 december 2024.