Nieuwe Energielijst 2023 en Milieulijst 2023 gepubliceerd

Eind december zijn weer de nieuwe Energielijst en Mileulijst gepubliceerd. Hiermee zorgt het RVO ervoor dat alleen de nieuwste technieken worden gesubsidieerd.

Energie-investeringsaftrek 2023: De energieprijzen, zoals die worden toegepast bij de berekening van de terugverdientijden,
zijn geactualiseerd in lijn met de energieprijzen uit het activiteitenbesluit milieubeheer 2023. Ten opzichte
van de EIA 2022 zijn de energieprijzen beduidend gestegen. Door de verhoogde energieprijzen is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen sterk afgenomen deze staan dan ook niet meer op de lijst.

Milieu-investeringsaftrek: De Milieulijst sluit dit jaar nog beter aan op actuele thema’s, zoals de overgang naar een circulaire economie. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen. 18 bedrijfsmiddelen staan niet meer op de lijst.