MIT subsidie voor haalbaarheidsprojecten opent naar verwachting 9 april 2024

Deze subsidie, onderdeel van de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), is ontworpen om de haalbaarheid van innovatieve projecten te onderzoeken en stimuleert daarmee de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten binnen het midden- en kleinbedrijf.

De MIT-haalbaarheidssubsidie biedt ondernemers de kans om tot 40% van de kosten die gemaakt worden voor haalbaarheidsstudies terug te krijgen, met een maximum van €20.000 per project. Dit omvat uitgaven aan externe deskundigen, materiaal en uitrusting. De focus ligt op projecten die aansluiten bij de topsectorenbeleid van de overheid, waaronder agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, high-tech systemen & materialen, life sciences & health, logistiek en water & maritiem.

De opening van de regeling biedt een unieke kans voor MKB-ondernemers om financiële steun te ontvangen voor het verkennen van nieuwe marktmogelijkheden en technologieën. Het is belangrijk om vroeg te starten met de voorbereiding en het tijdig indienen van aanvragen, aangezien de subsidie op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt toegekend en er een grote belangstelling is vanuit de ondernemersgemeenschap.