SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb

De SLIM-regeling heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat er in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. Ook samenwerkingsverbanden en grote bedrijven binnen de sectoren horeca, landbouw of recreatiesector kunnen gebruik maken van deze regeling.

Als ondernemer kun je voor vier activiteiten subsidie aanvragen:

1. Doorlichting van onderneming

Het inschakelen van een externe adviseur om een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bedrijf direct mee aan de slag kan

2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen

Het starten van een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker om te komen tot een loopbaan- of ontwikkeladvies. Met als doel werknemers te stimuleren actief na te denken over hun toekomst. 

3. Stimuleren van ontwikkeling in kennis, vaardigheden en beroepshouding

Je laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in je onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt hierbij denken aan een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken, het creëren van een leerrijke werkomgeving of het starten van een bedrijfsschool.

Let op! Het is binnen deze regeling niet mogelijk subsidie te krijgen voor opleidingskosten

4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg

Het aanbieden van een praktijkleerplaats voor een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dit zijn maatwerktrajecten voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden of werknemers die zich willen laten omscholen.

Subsidiebijdrage

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Voor kleine ondernemers bedraagt het subsidiepercentage 80%. Het gaat om kosten die gemaakt worden voor externe advisering en interne loonkosten ter uitvoering van bovenstaande activiteiten.

Voor individuele ondernemers bedraagt de subsidie maximaal € 24.999. Bij een samenwerkingsverband is de maximale bijdrage € 500.000.

Advies

Wilt u graag een afspraak maken om een aanvraag in te dienen of wilt u gewoon wat meer weten over hoe wij u bij een aanvraag kunnen helpen? Neem dan vooral contact met ons op via onderstaande button en we helpen u graag.