Uncategorized

SLIM subsidie 2e tijdvak opent op 1 september

Is jouw bedrijf klaar om innovatie naar een hoger niveau te tillen? De SLIM subsidie is dé kans om dit te realiseren. Met financiële ondersteuning voor leren en ontwikkeling binnen jouw organisatie, wordt het mogelijk om medewerkers te empoweren, nieuwe vaardigheden te leren en de concurrentiepositie te versterken.

Vanaf 1 september 2023 09:00 uur t/m 28 september 2023 17:00 uur wordt het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

SDE++ 2023 uitgesteld tot september

Belangrijke update voor ondernemers die willen bijdragen aan duurzame energieproductie en klimaattransitie! De openstellingsronde 2023 voor de SDE++ subsidie wordt uitgesteld tot september dit jaar. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft laten weten dat het kabinet nog geen groen licht heeft gekregen van de Europese Commissie voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken.

Hoewel de openstelling wordt uitgesteld, zal de regeling wel op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

SDE++ 2023 openstelling is gepubliceerd

De SDE++-regeling biedt subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die duurzame (hernieuwbare) energie willen produceren of CO2-verminderende technieken willen toepassen. De regeling gaat open op 6 juni 2023 om 9:00 uur en sluit op 6 juli 2023 om 17:00 uur. Het beschikbare budget voor 2023 is €8 miljard.

Met de SDE++-regeling stimuleert de overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-vermindering om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen en zo de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.

Lees meer over de SDE++ regeling

Nieuwe Energielijst 2023 en Milieulijst 2023 gepubliceerd

Eind december zijn weer de nieuwe Energielijst en Mileulijst gepubliceerd. Hiermee zorgt het RVO ervoor dat alleen de nieuwste technieken worden gesubsidieerd.

Energie-investeringsaftrek 2023: De energieprijzen, zoals die worden toegepast bij de berekening van de terugverdientijden,
zijn geactualiseerd in lijn met de energieprijzen uit het activiteitenbesluit milieubeheer 2023. Ten opzichte
van de EIA 2022 zijn de energieprijzen beduidend gestegen. Door de verhoogde energieprijzen is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen sterk afgenomen deze staan dan ook niet meer op de lijst.

Milieu-investeringsaftrek: De Milieulijst sluit dit jaar nog beter aan op actuele thema’s, zoals de overgang naar een circulaire economie. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen. 18 bedrijfsmiddelen staan niet meer op de lijst.

Tel mee met Taal

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regeling “Tel mee met Taal”. Deze regeling is gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. 

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing. 

Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken.   

Wat levert het op? 

Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten met een maximum van 125.000 euro per aanvraag. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro. 

Dumava regeling direct overtekend

De nieuwe subsidieregeling DUMAVA is populair en binnen no time overtekend! Het beschikbare budget (€150 miljoen) wordt onder de aanvragen die 3 oktober zijn ingediend verloot.

Nog geen aanvraag ingediend? De regeling opent opnieuw begin januari 2024. Er wordt nog onderzocht of deze datum naar voren gehaald kan worden.

OP-Zuid regeling is geopend

Organisaties in de regio Zuid Nederland kunnen tussen 12 september en 4 november subsidie aanvragen voor ambitieuze innovatieprojecten. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 1 miljoen euro.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Dit is een tender subsidieregeling (OPZuid) en bestemd voor projecten die vallen onder een van de vijf maatschappelijke transities.

1.    Energie
2.    Klimaat
3.    Grondstoffen
4.    Landbouw & voeding
5.    Gezondheid

Goede projectideeën? Wij helpen graag!