Uncategorized

9 belangrijke subsidieregelingen die je niet mag missen!

Het subsidielandschap is omvangrijk en continu in beweging. Dit zorgt voor een uitdaging om volledig op de hoogte te blijven. Daarom hier een overzicht van 9 belangrijke subsidieregelingen die je niet mag missen voor 2024, specifiek gericht op duurzaamheid.

1. Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI): Subsidie voor CO2-besparende maatregelen met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar. Een mooie kans voor substantiële duurzaamheidsinvesteringen!
Status: Open voor aanvragen, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Einddatum: 31 januari 2025.

2. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): Steun voor projecten die demonstreren hoe klimaattechnologieën commercieel toegepast kunnen worden.
Status: Open voor aanvragen, beoordeling op volgorde van binnenkomst.
Einddatum afhankelijk van de call, 25 juni, 29 augustus of 1 november 2024.

3. Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE): Gericht op innovaties die bijdragen aan een economie zonder afval, waar alles draait om hergebruik en recycling.
Status: Open voor aanvragen, tender.
Einddatum: 15 augustus 2024.

4. Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA): Deze subsidie komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.
Status: Opent binnenkort.
Einddatum: 3 juni 2024.

5. Energie-investeringsaftrek (EIA): Profiteer van belastingvoordeel wanneer je investeert in energiebesparende technologie en duurzame energie.
Status: Open voor aanvragen.
Einddatum: Aanvragen binnen 3 maanden na opdrachtgunning.

6. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): Deze regelingen bieden fiscale voordelen voor investeringen in milieuvriendelijke technieken. Zoals grondstofbesparing en gecertificeerde bouw (o.a. BREEAM-NL en GPR gebouw).
Status: Open voor aanvragen
Einddatum: Aanvragen binnen 3 maanden na opdrachtgunning.

7. Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): Verminder uw R&D-kosten met deze fiscale aftrek.
Status: Open voor aanvragen.
Einddatum: 30 september 2024 voor aanvragen voor 2024 en 20 december 2024 is de deadline voor aanvragen die vanaf 1 januari 2025 willen starten.

8. MIT: R&D-Samenwerkingsprojecten: Stimuleert samenwerking tussen MKB-ondernemers op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Status: Opent 11 juni 2024, tender.
Einddatum: 17 september 2024.

9. Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH): Ondersteuning voor verhuurders die investeren in het aardgasvrij maken van huurwoningen.
Status: Open voor aanvragen, wie het eerst komt, het eerst maalt.
Einddatum: 31 december 2024.

MIT R&D-Samenwerkingsprojecten AI – Start 19 maart 2024!

Versterk je Innovatie met MIT R&D-Samenwerkingsprojecten AI

In het hart van de digitale transformatie speelt Artificiële Intelligentie (AI) een sleutelrol, met ongekende mogelijkheden voor MKB en ondernemers. De overheid erkent deze potentie en stimuleert innovatie door de MIT R&D-Samenwerkingsprojecten AI. Dit is jouw kans om samen met andere mkb’ers de krachten te bundelen en producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of te vernieuwen, met AI als drijvende kracht.

Belangrijke Informatie:
Openstellingsperiode: 19 maart 2024, 09:00 tot 7 mei 2024, 17:00.
Totaal Budget: € 3,55 miljoen voor projecten die de potentie van AI benutten.
Tender: Alleen de beste projecten krijgen subsidie.

Subsidiedetails voor Projectgrootte:
Kleine R&D-Samenwerkingsprojecten: Subsidiabele kosten tot € 571.428 met subsidies van € 50.000 tot € 200.000 per project, waarbij elke deelnemer minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 kan ontvangen.
Grote R&D-Samenwerkingsprojecten: Voor projecten met subsidiabele kosten boven € 571.428, waarbij de subsidie varieert van € 200.000 tot € 350.000 per project, met een minimale bijdrage van € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Focus: Bijdragen aan de ontwikkeling en inzet van generatieve AI door ‘machine learning’ en het creëren van betrouwbare en mensgerichte AI-oplossingen.

Waarom Deelnemen?
Dit is dé kans voor MKB-ondernemers om aan de slag te gaan met AI-projecten die niet alleen innovatief zijn, maar ook maatschappelijk en economisch impactvol. Of je nu een klein of groot project hebt, er is financiële steun beschikbaar om je ambities waar te maken.
Ben je gevestigd in Nederland en werk je aan AI-oplossingen? Mis deze kans niet om je project naar een hoger niveau te tillen en bij te dragen aan de toekomst van AI in Nederland.

#MITAI#RnD#Innovatie#ArtificiëleIntelligentie#MKB#Ondernemers#DigitaleTransformatie

Versnel Jouw Circulaire Innovatie met KIA CE – Open vanaf 7 mei 2024!

Duurzaamheid en innovatie lopen hand in hand, vooral als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. De Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE) nodigt MKB-ondernemers en innovators uit om deel te nemen aan deze belangrijke beweging. Heeft jouw bedrijf het potentieel om binnen 10 jaar innovatieve circulaire producten, processen en/of diensten op de Nederlandse markt te brengen? Dan is dit jouw kans om subsidie te ontvangen en een voortrekkersrol te spelen in de circulaire economie.

Wat je moet weten:

Openingsdata: Van 7 mei 2024, 09:00 tot 15 augustus 2024, 17:00.

Budget: € 2.500.000 met maximaal € 500.000 subsidie per project.

Subsidie voor Drie Projecttypen:

  • Technologisch onderzoek voor nieuwe of sterk verbeterde circulaire producten/diensten/processen.
  • Onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfs- of verdienmodellen die circulaire economie bevorderen.
  • Een combinatie van technologisch onderzoek en gedragsstudies.

Focus Productgroepen:

Van maakindustrie en kapitaalgoederen tot consumptiegoederen zoals elektrische apparaten, meubels, textiel en meer – als jouw project bijdraagt aan een van deze categorieën, moedigen we je aan om te solliciteren.

Waarom meedoen?

De KIA CE-regeling is niet alleen een kans op financiële ondersteuning, maar ook een platform om jouw innovaties op de voorgrond van de circulaire transitie te plaatsen. Projecten worden beoordeeld op criteria zoals verhoging van grondstoffenefficiëntie, verkleining van de ecologische footprint, en bijdrage aan de leveringszekerheid van kritieke grondstoffen.

Heb je een idee dat kan bijdragen aan de circulaire economie en ben je klaar om je aanvraag voor te bereiden? Neem vrijblijvend contact met ons op!

#CirculaireEconomie #KIA_CE #Subsidie #Innovatie #DuurzaamOndernemen #SubsidieDirect

OP ZUID opent van 19 Februari tot 19 April

Boost Jouw Innovatie met OPZuid 2021-2027: Focus op Energietransitie

Het OPZuid-programma 2021-2027 zet vol in op het benutten van innovatiekracht voor zowel economische als maatschappelijke impact, met een speciale focus dit voorjaar op de energietransitie. Dit ambitieuze programma biedt MKB-ondernemers en innovators in Zuid-Nederland een unieke kans om bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke transities, waarbij energie voorop staat.

Wat je moet weten over OPZuid 2021-2027:

  • Doel: Versterken van de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie, gericht op het realiseren van maatschappelijke én economische impact.
  • Focusgebieden: Energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding, en gezondheid, in lijn met de Europese Green Deal.
  • Kansen: Het programma stelt marktpartijen in staat om (inter)nationale marktkansen te benutten door innovatieve oplossingen voor deze grote transities.

Belangrijke Data en Budgetten:

  • Openstelling: 19 februari tot 12 april 2024. Speciale aandacht voor projecten die bijdragen aan de energietransitie.
  • Budget: Totaal beschikbare subsidie: € 12,5 miljoen, maximale subsidie per project € 2 miljoen. 35% van de kosten.

Jouw Kans om Impact te Maken:

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen en kansen van onze tijd. OPZuid 2021-2027 biedt financiële steun en een platform voor ondernemers die klaar zijn om deze uitdaging aan te gaan met innovatieve projecten.

Ben je gevestigd in Zuid-Nederland en werk je aan oplossingen die bijdragen aan de energietransitie of een van de andere focusgebieden? Dan is dit het moment om je innovatie naar een hoger niveau te tillen en tegelijkertijd een positieve bijdrage te leveren aan zowel de economie als de maatschappij.

Wil je meer weten over hoe OPZuid jouw project kan ondersteunen? Neem contact met ons op!

MIT subsidie voor haalbaarheidsprojecten opent naar verwachting 9 april 2024

Deze subsidie, onderdeel van de regeling MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), is ontworpen om de haalbaarheid van innovatieve projecten te onderzoeken en stimuleert daarmee de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten binnen het midden- en kleinbedrijf.

De MIT-haalbaarheidssubsidie biedt ondernemers de kans om tot 40% van de kosten die gemaakt worden voor haalbaarheidsstudies terug te krijgen, met een maximum van €20.000 per project. Dit omvat uitgaven aan externe deskundigen, materiaal en uitrusting. De focus ligt op projecten die aansluiten bij de topsectorenbeleid van de overheid, waaronder agri & food, chemie, creatieve industrie, energie, high-tech systemen & materialen, life sciences & health, logistiek en water & maritiem.

De opening van de regeling biedt een unieke kans voor MKB-ondernemers om financiële steun te ontvangen voor het verkennen van nieuwe marktmogelijkheden en technologieën. Het is belangrijk om vroeg te starten met de voorbereiding en het tijdig indienen van aanvragen, aangezien de subsidie op basis van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt toegekend en er een grote belangstelling is vanuit de ondernemersgemeenschap.

SLIM subsidie 2e tijdvak opent op 1 september

Is jouw bedrijf klaar om innovatie naar een hoger niveau te tillen? De SLIM subsidie is dé kans om dit te realiseren. Met financiële ondersteuning voor leren en ontwikkeling binnen jouw organisatie, wordt het mogelijk om medewerkers te empoweren, nieuwe vaardigheden te leren en de concurrentiepositie te versterken.

Vanaf 1 september 2023 09:00 uur t/m 28 september 2023 17:00 uur wordt het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

SDE++ 2023 uitgesteld tot september

Belangrijke update voor ondernemers die willen bijdragen aan duurzame energieproductie en klimaattransitie! De openstellingsronde 2023 voor de SDE++ subsidie wordt uitgesteld tot september dit jaar. Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft laten weten dat het kabinet nog geen groen licht heeft gekregen van de Europese Commissie voor de reservering van budget voor minder rendabele technieken.

Hoewel de openstelling wordt uitgesteld, zal de regeling wel op korte termijn worden gepubliceerd in de Staatscourant zodat partijen zich kunnen voorbereiden op een aanvraag.

SDE++ 2023 openstelling is gepubliceerd

De SDE++-regeling biedt subsidie aan bedrijven en non-profitorganisaties die duurzame (hernieuwbare) energie willen produceren of CO2-verminderende technieken willen toepassen. De regeling gaat open op 6 juni 2023 om 9:00 uur en sluit op 6 juli 2023 om 17:00 uur. Het beschikbare budget voor 2023 is €8 miljard.

Met de SDE++-regeling stimuleert de overheid de productie van hernieuwbare energie en CO2-vermindering om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen en zo de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden.

Lees meer over de SDE++ regeling

Nieuwe Energielijst 2023 en Milieulijst 2023 gepubliceerd

Eind december zijn weer de nieuwe Energielijst en Mileulijst gepubliceerd. Hiermee zorgt het RVO ervoor dat alleen de nieuwste technieken worden gesubsidieerd.

Energie-investeringsaftrek 2023: De energieprijzen, zoals die worden toegepast bij de berekening van de terugverdientijden,
zijn geactualiseerd in lijn met de energieprijzen uit het activiteitenbesluit milieubeheer 2023. Ten opzichte
van de EIA 2022 zijn de energieprijzen beduidend gestegen. Door de verhoogde energieprijzen is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen sterk afgenomen deze staan dan ook niet meer op de lijst.

Milieu-investeringsaftrek: De Milieulijst sluit dit jaar nog beter aan op actuele thema’s, zoals de overgang naar een circulaire economie. Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen. 18 bedrijfsmiddelen staan niet meer op de lijst.

Tel mee met Taal

Van 1 januari tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regeling “Tel mee met Taal”. Deze regeling is gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. 

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor scholing. 

Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van jouw werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor je bedrijf werken.   

Wat levert het op? 

Tel mee met Taal vergoedt 67% van de kosten met een maximum van 125.000 euro per aanvraag. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro.